Till dig som ska utföra ett service- eller reparationsjobb på ett fordon som hanteras av AutoPlan

 

För att hantering och betalning av din faktura ska gå så smidigt som möjligt, vill vi att du tar del av nedan information.

 

Vi tar emot fakturor som avser:

 

  • Utförda verkstadsarbeten och reparationer
  • Fordons- och trängselskatt
  • Däck
  • Självrisker
  • Drivmedelsinköp
  • Bilrelaterade tillbehörsinköp

 

Innan ovan åtgärder påbörjas måste en avstämning med brukaren av bilen ske.

 

Om du eller brukaren av bilen är osäkra på om en eller flera åtgärder skall genomföras, är du alltid välkommen att kontakta oss på AutoPlan.

 

Vi förbehåller oss rätten att i efterhand bestrida fakturan, om reparationsbekräftelse ej inhämtats från brukaren eller om vi anser att kostnaden ska hanteras av annan betalare. Det kan exempelvis vara via garanti, goodwill eller försäkringsbolag.