Ekonomi


Vi bistår dagligen våra kunder och förare med kalkyler och ekonomiska rapporter. Vi kan bistå bilansvarig i företaget med kostnadsuppskattningar och hjälp med att utforma en hållbar bilpolicy. TCO, Total Cost of Ownership, beror på flertalet faktorer som går att följa under bilens leasingtid. Vi hjälper dig med kostnadsupplägg och kostnader för leasing, däck, service, försäkring, skatter osv.