Det är självklart att bry sig om miljön


Alla vet att bilen påverkar vår miljö. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Som kund hos AutoPlan kan du välja mellan olika miljöprodukter.

  • Miljöanpassad bilpolicy
    Vi hjälper dig att miljöanpassa företagets bilpolicy så att det blir lättare att möta framtidens miljökrav.
     
  • Miljörapport
    Med hjälp av vårt rapportverktyg kan vi ta fram miljörelaterad statistik över företagets bilar. Du kan bland annat få statistik över bullernivå och det faktiska koldioxidutsläppet.