WLTP


Från och med den 1 Januari 2019 är samtliga biltillverkare skyldiga att redovisa koldioxidvärden, CO2 g/km, enligt ett nytt sätt att mäta emissioner. CO2-värden som är framtagna enligt den tidigare metoden, NEDC, kommer presenteras parallellt fram till 2021 för att sedan fasas ut. Mätningar enligt WLTP-standard tas fram med en annan körcykel som är framtagen för att bättre motsvara verklig körning. Detta kan komma att innebära skillnader i mätvärden vilket betyder att miljöpolicyn kan behöva anpassas.

Fordonsskatt för nya fordon kommer vidare att beräknas enligt WLTP, testat eller beräknat, från och med den 1 Januari 2020. Det här kommer innebära förändringar i skattekostnader i enlighet med Bonus-Malus-regelverket. Samtidigt höjs gränsen för bilar som blir berättigade till bonus från 60 g/CO2/km i gammal mätstandard till 70 g/CO2/km enligt WLTP. Om du har några frågor hur det här kommer påverka er bilpark kan du vända dig till din Account Manager eller fleetsupport@autoplan.se


Läs mer på http://wltpfakta.se