Bilförmån 1 juli 2021


En justering av bilförmånsberäkningen införs för bilar som tas i trafik från 1 juli 2021. Nedan följer information om vilka ändringarna i bilförmånsberäkningen är samt några exempel på hur förmånsvärdet förändras.


Schablonberäkningen ändras genom att beräkningen av två delbelopp ändras, det prisrelaterade beloppet samt det ränterelaterade beloppet.


  • Tidigare beräkning för det prisrelaterade beloppet var 9% av det förmånsgrundande värdet upp till 7,5 prisbasbelopp och 20% av det förmånsgrundande värdet som överstiger 7,5 prisbasbelopp.
  • Den nya beräkningen är 13% av det förmånsgrundande värdet för samtliga nivåer av förmånsgrundande värde och därmed försvinner det som brukar kallas för "lyxbilstillägget".
  • Tidigare beräkning för det ränterelaterade beloppet var 75% av statslåneräntan vid utgången av föregående år multiplicerat med det förmånsgrundande värdet. Statslåneräntan som används för uträkningen är som lägst 0,5% och eftersom den varit negativ för 2019 och 2020, används 0,5% som statslåneränta för 2020 och 2021. Formeln för det förmånsgrundande värdet är därför 75%*0,5%=0,375% multiplicerat med det förmånsgrundande värdet.
  • Den nya beräkningen är att det förmånsgrundande värdet multipliceras med 70% av statslåneräntan + 1%, d.v.s. 70%*0,5%+1%=1,35. Den statslåneränta som används i bilförmånsberäkningen kommer fortsatt vara lägst 0,5%, även om den faktiska statslåneräntan understiger 0,5%.

Hur påverkas förmånsvärdet?
Justeringen medför en genomsni ttlig ökning av förmånsvärdet på 26% (ca 1 215 kr i förmånsvärde) baserat på AutoPlans nuvarande flotta. Genomsnittet jämför om du tar ut en ny bil efter 2021-07-01 med samma förmånsgrundande värde och skattegrundande g CO2/km som AutoPlans nuvarande flotta. Den maximala ökningen är 37% som gäller när man tar ut en bil som kostar 7,5 prisbasbelopp och den procentuella ökningen minskar desto högre det förmånsgrundande värdet är. Förmånsbilar som har ett förmånsgrundande värde på ca. 652 000 kr eller högre kommer att få ett lägre förmånsvärde med den nya beräkningen.

Nedan följer ett räkneexempel som synliggör samtliga delar av bilförmånens beräkning med de förändrade delarna fetstilta samt en sammanställning över hur förmånsvärdet förändras för 5 vanligt förekommande bilar just nu.

Hör gärna av er till oss på AutoPlan om ni har några frågor.