Miljöbilar


Miljöbilar är ingen egen klassificering men anses vara sådana bilar som har särskilt låga CO2-värden och/eller drivs med el eller särskilt miljöanpassat drivmedel. Vilka bilar som finns tillgängliga och mer information om miljöfordon finns på https://www.miljofordon.se

Miljöbilar har inte sällan ett nedsatt förmånsvärde i enlighet med Skatteverkets regler. Nedsättningen görs i ett eller två steg beroende på drivmedel. För mer information, läs mer på länk till skatteverket.


Läs mer på https://www.transportstyrelsen.se/bonusmalus