Ta med bilen utomlands

Före resan

Kontrollera med din arbetsgivare att du får köra din tjänstebil utomlands. Medtag fullmakt underskriven av närmaste chef.


När du kör bil utomlands rekommenderar vi att du, förutom fullmakten, alltid har med registreringsbevisets del 1 (blå) och skadeanmälan. I en del länder krävs också ett grönt kort, som visar att bilen är försäkrad.


Handläggningstiden för grönt kort är cirka en vecka så se till att ha god framförhållning.


Ska du köra utanför EES-området rekommenderas även att du skaffar ett internationellt körkort som exempelvis utfärdas av Motormännens Riksförbund.


Du hittar mer information om att köra bil utomlands på:

Fullmakt från arbetsgivare

Börja alltid med att kontrollera med din arbetsgivare att du får köra din företagsbil utomlands.


Se även till att få en påskriven fullmakt från din arbetsgivare som du har med dig under hela resan.

Grönt kort och miljödekaler

Vi rekommenderar att du alltid har med registreringsbeviset och skadeanmälan . I en del länder krävs också ett grönt kort, som visar att bilen är försäkrad, mer info


Grönt kort kan beställas här


I många europeiska länder måste du ha en miljödekal för att få köra till exempel i storstadsområden.


Miljözoner finns främst kring storstäder och är en del i klimatarbetet för att minska utsläppen av växthusgaser.


För att få köra genom och i miljözonerna måste du skaffa en miljödekal till din bil och fästa den synligt innanför vindrutan. Om din bil saknar giltig miljödekal kan du tvingas betala böter. För mer detaljerad information om miljözonerna, hur du beställer och vad det kostar, besök sidan Umwelt-Plakette här >> Beställ den gärna i god tid inför resan.

Under resan

Att tänka på:


  • Vissa länder ställer krav på att du har reflexväst i bilen.
  • Många länder ställer ganska tuffa krav på dig som bilförare, till exempel är det inte alltid tillåtet att prata i mobiltelefon medan du kör. Ta alltid reda på vad som gäller i just det land du ska till.
  • Vid skada utomlands är det enklast att ringa till SOS International, som är en gemensam larmcentral för de nordiska försäkringsbolagen, telefon +45 70 10 50 50.